Volume nên tính như thế nào

Dưới đây là 1 bài phân tích cách thức tính Volume trong chương trình tập luyện của bạn, tuỳ theo mục tiêu của bạn mà cách tính Volume có chút khác biệt

Sự đồng thuận về các nhà nghiên cứu đầu ngành cho thấy trong việc tăng cơ hay load thế nào không quan trọng, quan trọng là Volume tập. Tuy vậy Volume nên tính như thế nào?

VOLUME ĐƯỢC TÍNH THEO MỤC ĐÍCH TẬP LUYỆN

Volume nên tính như thế nào
Volume nên tính như thế nào

Nghiên cứu so sánh rep thấp (< 5) và rep trung  (8 - 12) cho thấy nếu Volume được tính = rep x set x load bằng nhau thì hiệu quả tăng cơ như nhau. Tuy vậy khi so sánh rep trung (8 - 12) và rep cao (25 - 35) thì khi số set bằng nhau hiệu quả tăng cơ như nhau.

Rõ ràng ở nghiên cứu thứ 2, Volume (set x rep x load) ở khoảng rep cao lớn hơn hẳn so với khoảng rep trung nhưng hiệu quả tăng cơ như nhau. Vậy thì nên tính Volume như thế nào là hiệu quả nhất?

1. Nếu như ta tập ở khoảng rep trung trở lên (>8), Volume nên được tính bằng số set tập đến fail hoặc cận fail cho đơn giản.
2. Còn nếu ta tập ở khoảng rep thấp hơn, Volume nên được tính theo rep x set x load để có thể theo dõi được sự tăng tiến hiệu quả.

Nguyễn Hữu Nhật Quang
MST: 8120524465
SĐT: 0909997104
lichtapgym.com@gmaildotcom
18 Trần Thiện Chánh, P12 Q10

CHÍNH SÁCH CHUNG
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
CHÍNH SÁCH KHÁC
Thông báo bộ công thương

  1. Lịch tập gym |
  2. Kiến thức gym