Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng, chỉ dùng vào việc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng sau khi bán, thời gian lưu trữ 1 năm kể từ ngày mua hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng. Thông tin khách hàng chỉ dùng vào việc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng sau khi bán, thời gian lưu trữ 1 năm kể từ ngày mua hàng, không tiếc lộ ra bên ngoài. Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa thông tin bằng cách gửi kêu cầu về mail lichtapgym.com@gmaildotcom

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.
2. Phạm vi sử dụng thông tin: website chỉ dùng để gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.
3. Thời gian lưu trữ thông tin: 1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Ông Nguyễn Hữu Nhật Quang, 18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: mọi yêu cầu chỉnh sửa của khách hàng xin vui lòng gửi email về địa chỉ sau: lichtapgym.com@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để cá nhân chăm sóc khách hàng.

Nguyễn Hữu Nhật Quang
MST: 8120524465
SĐT: 0909997104
lichtapgym.com@gmaildotcom
18 Trần Thiện Chánh, P12 Q10

CHÍNH SÁCH CHUNG
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
CHÍNH SÁCH KHÁC
Thông báo bộ công thương

  1. Lịch tập gym |
  2. Kiến thức gym