Vài dòng về Testosterone

Testosterone là PEDs không thể thiếu gần như trong mọi chu kỳ và mọi plan và nó cũng là chất được dùng sai & hiểu sai nhiều nhất

VAI TRÒ CỦA TESTOSTERONE TRONG CYCLE

Vài dòng về Testosterone
Vài dòng về Testosterone

Testosterone có 3 vai trò chính:
1. Đóng vai trò đồng hóa
2. Duy trì nồng độ Testosterone cơ thể để đảm bảo chức năng sinh lý
3. Chuyển hóa 1 lượng nhất định thành E2 và hoàn thiện hàng loạt các chức năng, quá trình khác của cơ thể. Mặc dù thực tế 1 số steroid có thể chuyển hóa thành E2 hoặc tác động lên E2 Re như 1 chất chủ vận nhưng vẫn không hoàn thiện được tất cả các quá trình sinh lý liên quan đến nó của cơ thể, ví dụ: Dbol, Trestolone, Boldenone, Nandrolone ...

LƯU Ý KHI KẾT HỢP TESTOSTERONE VỚI CÁC CHẤT ĐỒNG HOÁ KHÁC

Đầu tiên là liều, liều nào đóng vai trò đồng hóa, liều nào là nên, bắt đầu bao nhiêu và điều chỉnh như nào, dùng với các chất khác thì dùng với liều như nào, đặc biệt 1 số chất như Deca, Tren, Trest ... và khi nào thì cần thêm 1 số chất đóng vai trò như supporter để tăng hiệu quả hay giảm tác dụng phụ.

Sự đồng vận với các chất khác cũng phải được xem xét để xác định tổng liều các chất ananbolic trong tuần, đặc biệt với những chất như Testosterone khi liều - mức độ tăng khối cơ là tuyến tính.

Nguyễn Hữu Nhật Quang
MST: 8120524465
SĐT: 0909997104
lichtapgym.com@gmaildotcom
18 Trần Thiện Chánh, P12 Q10

CHÍNH SÁCH CHUNG
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
CHÍNH SÁCH KHÁC
Thông báo bộ công thương

  1. Lịch tập gym |
  2. Kiến thức gym