Tiềm năng phát triển của người chưa tập và người tập nhiều kinh nghiệm

Tiềm năng phát triển ở bài tập đã đạt đến gần giới hạn về di truyền tức khả năng tiến bộ ngày càng ít dần lại do việc luyện tập trước đó. Sự tăng trưởng nhờ luyện tập sẽ không diễn ra đều đều trong suốt 1 chương trình tập, sự gia tăng nhanh chóng về sức mạnh sẽ diễn ra trong sáu tháng đầu luyện tập nhưng để giữ sự tăng trưởng cần phải có chương trình tập kháng lực ngày 1 nâng cao

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI CHƯA TẬP CAO HƠN NGƯỜI TẬP LÂU NĂM

Tiềm năng phát triển của người chưa tập và người tập nhiều kinh nghiệm
Tiềm năng phát triển của người chưa tập và người tập nhiều kinh nghiệm

Nếu như 1 người chưa từng luyện tập bài Squat bao giờ thì sự thay đổi sức mạnh tuyệt đối (1RM) trong 1 vài tuần đầu tiên sẽ rất lớn (ví dụ tăng thêm 50%). Tuy nhiên, khi một người đã rèn luyện bài tập này sau 1 khoảng thời gian dài thì sự gia tăng sức mạnh sẽ ngày càng nhỏ hơn khi xét trong mỗi tháng luyện tập. Đó là bởi tiềm năng phát triển ở bài tập này đã đạt đến gần giới hạn về di truyền tức khả năng tiến bộ ngày càng ít dần lại do việc luyện tập trước đó (Newton and Kraemer 1994).

Sau 6 tháng luyện tập, 1 người đã có kinh nghiệm tập sẽ chỉ tăng trưởng sức mạnh với mức ít hơn 1/3 so với mức tiến bộ của 1 người mới tập có được trong 12 tuần (Häkkinen 1985). Ở những người có nhiều kinh nghiệm luyện tập, hệ thần kinh và hệ cơ bắp đã phát triển rất mạnh. Do vậy, nếu không có sự gia tăng thêm nào về tiềm năng tăng trưởng như sự tăng trưởng và phát triển tự nhiên của người 16 20 tuổi (tức là chưa đạt tới tiềm năng di truyền) thì mặc dù sự tiến bộ có thể vẫn diễn ra nhưng sẽ rất chậm chạp.

Vì thế, sự tăng trưởng nhờ luyện tập sẽ không diễn ra đều đều trong suốt 1 chương trình tập (ACSM 2009). Với một người bình thường, sự gia tăng nhanh chóng về sức mạnh sẽ diễn ra trong sáu tháng đầu luyện tập; để đạt đến tiềm năng di truyền sẽ cần có những chương trình tập kháng lực ngày càng phức tạp hơn (ACSM 2009)

Nguyễn Hữu Nhật Quang
MST: 8120524465
SĐT: 0909997104
lichtapgym.com@gmaildotcom
18 Trần Thiện Chánh, P12 Q10

CHÍNH SÁCH CHUNG
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
CHÍNH SÁCH KHÁC
Thông báo bộ công thương

  1. Lịch tập gym |
  2. Kiến thức gym