Nếu ít thời gian hãy tập các dạng bài tập Strongman

Strongman có thể được xem như đứa con lai của Strength/ Resistance Training và Cardio, nó đem lại mặt ích lợi của cả 2 như tăng cơ giảm mỡ, bùng nổ năng lượng, nhanh nhẹn, phục hồi và đa dạng bài tập

Khi được hỏi nếu chỉ được tập 3-5 bài tập vì thời gian có hạn thì nên tập gì, nhiều người sẽ trả lời các main lifts như Squat, Bench, Row, Deadlift, Press ... tuy nhiên nếu mình là coach và đối tượng là khách hàng phổ thông hướng tới sức khoẻ toàn diện (Fitness), mình lại nghĩ khác

LỰA CHỌN CÁC DẠNG BÀI TẬP STRONGMAN

Nếu ít thời gian hãy tập các dạng bài tập Strongman
Nếu ít thời gian hãy tập các dạng bài tập Strongman

1. Sự toàn diện cần có của khách hàng và lợi ích của Strongman thì lại nhiều như giảm mỡ, tăng cơ, Functional Strength, sự bùng nổ, hệ thống năng lượng, sự nhanh nhẹn linh hoạt (Agility) thậm chí là phục hồi hay đề phòng chấn thương (Rehab/ Prehab).

2. Yếu tố tiếp theo là sự đa dạng trong cách tập mang lại cho khách hàng sự vui vẻ, bài tập mang tính kích thích tinh thần, thậm chí nếu lên lịch khéo bạn còn có thể tập tập thể để tăng sự kết nối.

3. Cuối cùng, cách tiếp cận về mặt kĩ thuật có thể thách thức giai đoạn đầu, nhưng khi thành thục thì mang lại nhiều lợi ích về kết nối thần kinh vận động và hạn chế nguy cơ chấn thương nhờ sự gần gũi tương đồng với các chuyển động hàng .

4. Cuối cùng, Strongman có thể được xem như đứa con lai của Strength/ Resistance Training và Cardio, nó đem lại mặt ích lợi của cả 2 nhưng nó cũng cần HLV phải có trình độ, kiến thức trong lựa chọn bài tập và thiết kế lên nó (các biến thể chuyển động nào, chọn bài tập nào, đo đạc cường độ ra sao, sắp xếp chương trình thế nào, yếu tố gì tác động ...)

Nguyễn Hữu Nhật Quang
MST: 8120524465
SĐT: 0909997104
lichtapgym.com@gmaildotcom
18 Trần Thiện Chánh, P12 Q10

CHÍNH SÁCH CHUNG
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
CHÍNH SÁCH KHÁC
Thông báo bộ công thương

  1. Lịch tập gym |
  2. Kiến thức gym