Fact vui về Cardio và tuổi thọ

Tập Cardio thì chắc chắn về mặt sức khoẻ sẽ tăng còn mặt bệnh tật sẽ giảm, trong đó việc nhịp tim của bạn giảm sẽ giúp bạn khoe là sống dai hơn người khác

Nếu bạn đọc về Cardio 10 nguồn thì khả năng cao cả 10 nguồn đều bảo Cardio làm giảm morbidity (khả năng bệnh tật) và mortality (khả năng tử vong). 1 trọng những lý do là tập sẽ làm giảm nhịp tim nghỉ (resting heart rate).

CÓ NHIỀU YẾU TỐ LIÊN QUAN TUỔI THỌ

Fact vui về Cardio và tuổi thọ
Fact vui về Cardio và tuổi thọ

Ví dụ bài toán sau để dòm vui hơn: mỗi người sẽ có 1 số lượng nhịp tim nhất định trước khi tim ngừng làm việc, cho nhịp tim trung bình của 1 đời người là 3 tỷ nhịp.
1. Nếu 1 người có nhịp tim nghỉ cao 80 bpm (beat per minute) thì người đó sẽ sống được: 3 tỷ / 80 / 60 / 24 / 365 = 71.3 năm.
2. Nhưng nếu người đó có nhịp tim nghỉ thấp 65 bpm thì người đó sẽ sống được 3 tỷ / 65 / 60 / 24 / 365 = 87.8 năm tức là giảm 15 bpm người đó sẽ sống lâu hơn được 16.5 năm.

Tất nhiên phép tính trên nó là đơn giảm hoá vì tuổi thọ của con người sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Tuy vậy chẳng thể nào phủ nhận được lợi ích của Cardio nếu ta muốn sống lâu sống khoẻ.

10 lợi ích sức khoẻ khi bạn tập Cardio
10 lợi ích sức khoẻ khi bạn tập Cardio

Nguyễn Hữu Nhật Quang
MST: 8120524465
SĐT: 0909997104
lichtapgym.com@gmaildotcom
18 Trần Thiện Chánh, P12 Q10

CHÍNH SÁCH CHUNG
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
CHÍNH SÁCH KHÁC
Thông báo bộ công thương

  1. Lịch tập gym |
  2. Kiến thức gym