Đánh giá năng lực trong công việc qua mô hình A-S-K

ASK (viết tắt của Attitude - Skill - Knowledge) là mô hình tiêu chuẩn nghề nghiệp được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới dựa trên những ý tưởng nền tảng của Benjamin Bloom (1956)

Mô hình này đưa ra các tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các chức danh công việc trong tổ chức. Năng lực nhân sự được đánh giá dựa trên 3 yếu tố: Phẩm chất/ thái độ (Attitude), Kỹ năng (Skills) và Kiến thức (Knowledges)

ATTITUDE - SKILLS - KNOWLEDGES

Đánh giá năng lực trong công việc qua mô hình A-S-K
Đánh giá năng lực trong công việc qua mô hình A-S-K

1. Phẩm chất - Thái độ (Attitude): thuộc về phạm vi cảm xúc, tình cảm, thường bao gồm các nhân tố thuộc về thế giới quan tiếp nhận và phản ứng lại các sự vật, hiện tượng.

2. Kỹ năng (Skills): là khả năng thực hiện các công việc, biến kiến thức thành hành động.

3. Kiến thức (Knowledge): được hiểu là khả năng về thu thập thông tin dữ liệu, hiểu vấn đề, ứng dụng kiến thức, phân tích, tổng hợp thông tin và đưa ra đánh giá.

Thông thường ở mỗi năng lực của mỗi người sẽ được biểu hiện theo 5 mức độ. Các biểu hiện tương ứng như sau: Cơ bản, trung bình, khá, tốt và xuất sắc.

Dựa trên mô hình tam giác năng lực ASK, có thể thấy kiến thức (Knowledge) chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 15% trong khi kỹ năng và thái độ chiếm tới 85%. Thực tế chỉ ra rằng kiến thức và kỹ năng có thể học tập để đạt được trong khi thái độ là yếu tố cần có sẵn hoặc phải được đầu tư rất công phu. Các nhà tuyển dụng sẽ ưu tiên chọn A - Thái độ, rồi đến S - Kỹ năng, cuối cùng mới là K - Kiến thức.

Nguyễn Hữu Nhật Quang
MST: 8120524465
SĐT: 0909997104
lichtapgym.com@gmaildotcom
18 Trần Thiện Chánh, P12 Q10

CHÍNH SÁCH CHUNG
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
CHÍNH SÁCH KHÁC
Thông báo bộ công thương

  1. Lịch tập gym |
  2. Kiến thức gym