Các vận động viên có thực sự cần bổ sung Vitamin D không

Tình trạng thiếu Vitamin D xảy ra thường xuyên ở các vận động viên và người luyện tập thể thao nên việc bổ sung Vitamin D là bắt buộc với nhóm người nầy

ĐA SỐ VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỀU THIẾU VITAMIN D

Các vận động viên có thực sự cần bổ sung Vitamin D không
Các vận động viên có thực sự cần bổ sung Vitamin D không

Vào năm 2016 có 1 nghiên cứu đã cố gắng đánh giá sự phổ biến của tình trạng thiếu Vitamin D ở các vận động viên và xác định liều lượng Vitamin D cần thiết để ngăn ngừa sự thiếu hụt trong 1 năm. 128 vận động viên được đào tạo bài bản - highly trained đã được đưa vào nghiên cứu randomized, double blind & dose–response:
+ Các vận động viên có nồng độ vitamin D thiếu/ không đủ được chỉ định ngẫu nhiên uống 400, 1100 hoặc 2200 IU Vitamin D3 mỗi ngày bằng đường uống trong 1 năm!
+ Các vận động viên có tổng nồng độ vitamin D trên 75 nmol/l tại thời điểm ban đầu tiếp tục với phác đồ nghiên cứu mà không cần bổ sung vitamin D.

KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRÊN

- Gần 70% tất cả các vận động viên không đủ hoặc thiếu nồng độ vitamin D ban đầu!
- Sau 1 năm, nồng độ vitamin D trong huyết thanh đã tăng nhiều hơn ở nhóm uống 2200 IU/ ngày so với nhóm đủ không được bổ sung và nhóm uống 1100 IU/ngày.
- Bổ sung 2200 IU/ngày vitamin D giúp 80% vận động viên có đủ nồng độ vitamin D sau 12 tháng.

KẾT LUẬN VIỆC BỔ SUNG VITAMIN D

Thiếu Vitamin D rất phổ biến ở các vận động viên, các vận động viên thiếu hoặc không đủ nồng độ Vitamin D có thể đạt được nồng độ vitamin D đủ trong vòng 3 tháng bằng cách nạp 2200 IU/ngày

Nguyễn Hữu Nhật Quang
MST: 8120524465
SĐT: 0909997104
lichtapgym.com@gmaildotcom
18 Trần Thiện Chánh, P12 Q10

CHÍNH SÁCH CHUNG
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
CHÍNH SÁCH KHÁC
Thông báo bộ công thương

  1. Lịch tập gym |
  2. Kiến thức gym