Các đơn vị đo mức năng lượng tiêu hao

Năng lượng tiêu hao trong cơ thể được tính toán rất phức tập dựa trên nhiều thông số khác nhau chứ không phải cái máy nó bấm cái là ra đâu

Dưới đây là những đơn vị mà các bạn huấn luyện viên sẽ thường gặp và cũng giải thích được lí do vì sao bạn không nên tin vào thông tin số kcal sẽ đốt được khi tham gia 1 lớp tập theo nhóm hay của các thiết bị đo Calo mang tính ước lượng, bạn hoàn toàn có thể đốt được ít hơn những con số đó rất nhiều.

ĐỪNG TIN VÀO MẤY CÁI MÁY ĐO LƯỢNG CALO XÀI

Các đơn vị đo mức năng lượng tiêu hao
Các đơn vị đo mức năng lượng tiêu hao

Năng lượng tiêu hao hay đốt Calo (kcal) có lẽ là chủ đề bất cứ ai đi tập đều quan tâm vì chí ít chúng ta ai cũng muốn 1 lần được khô trong đời. Trong các phương pháp đo lường năng lượng tiêu hao, có 1 phương pháp thuận tiện là ta qui đổi từ lượng oxy được cơ thể sử dụng ra số Calo tương ứng và đây là cách dễ thực hiện hơn so với việc xây hẳn 1 buồng đo nhiệt lượng trực tiếp.

Vấn đề tiếp theo xin chia sẻ với các bạn là đơn vị đo lường được sử dụng khi nói đến Calo. Sự tiêu thụ oxy có thể được sử dụng để biểu thị năng lượng tiêu hao theo các cách sau:

1. VO2 (L · min-1): lượng oxy tiêu thụ có thể được tính bằng lít oxy trên mỗi phút (L/min). Ví dụ, các thông số sau đây thu được khi 1 người phụ nữ nặng 60kg chạy trên máy treadmill:
Ventilation (STPD) = 60 L · min-1
+ O2 hít vào 20.93%
+ O2 thở ra 16.93%
--> VO2 (L · min-1) = 60 L · min-1 x (20.93% O2 - 16.93% O2) = 2.4 L · min-1
với STPD: điều kiện nhiệt độ, áp suất và độ ẩm tiêu chuẩn

2. kcal · min-1: lượng oxy tiêu thụ cũng có thể được tính theo kiloCalories sử dụng mỗi phút. Mức Calo tương ứng với 1 L O2 là 4.7 kcal · L-1 với chất béo và 5.05 kcal · L-1 với carbohydrate. Tuy nhiên để thuận tiện trong ứng dụng, với độ sai sót không đáng kể, người ta sử dụng mức 5 kcal · L-1 để chuyển VO2 thành kiloCalories mỗi phút. Tổng mức năng lượng tiêu hao được tính bằng cách nhân số kiloCalories tiêu hao mỗi phút (kcal · min-1) với thời gian thực hiện hoạt động.

Ví dụ nếu người phụ nữ kể trên chạy trên máy treadmill 30 phút ở VO2 = 2.4 L · min-1, tổng năng lượng tiêu hao có thể được tính như sau:
2.4 L · min-1 x 5 kcal · L-1 O2 = 12 kcal · min-1
12 kcal · min-1 x 30 min = 360 kcal

3. VO2 (ml · kg-1 · min-1): khi đo lường lượng oxy sử dụng, theo số lít trên phút, được nhân với 1000 để ra số mililit mỗi phút và sau đó chia cho cân nặng của người đó theo kilogram, và giá trị được thể hiện dưới dạng mililit O2 trên mỗi kilogram cân nặng mỗi phút, hoặc ml · kg-1 · min-1. Cách tính này cho phép so sánh giữ những người có kích thước cơ thể khác nhau. Ví dụ, người phụ nữ nặng 60kg với VO2 = 2.4 L · min-1:
2.4 L · min-1 x 1000 ml · L-1 ፥ 60 kg = 40 ml · kg-1 · min-1

4. METs: mức độ chuyển hóa năng lượng nghỉ thường được đo khi 1 người nằm nghỉ trong tư thế ngửa, sau 1 giai đoạn nhịn ăn và không thực hiện vận động thể chất. Mức độ chuyển hóa năng lượng nghỉ sẽ thay đổi theo độ tuổi và giới tính, trong đó nữ giới sẽ có mức chuyển hóa thấp hơn nam giới, và giảm dần theo tuổi.
MET (metabolic equivalent) là chỉ số được sử dụng để thể hiện mức chuyển hóa năng lượng khi nghỉ, theo quy ước là 3.5 ml · kg-1 · min-1. Đây được gọi là 1 MET. Về cơ bản, năng lượng tiêu hao trong các hoạt động có thể được thể hiện bằng bội số của MET. Chỉ số METs rất hữu ích trong việc so sánh cường độ tương đối của các bài tập khác nhau. Với thông tin phía trên:
40 ml · kg-1 · min-1 ፥ 3.5 ml · kg-1 · min-1 = 11.4 METs

Nguyễn Hữu Nhật Quang
MST: 8120524465
SĐT: 0909997104
lichtapgym.com@gmaildotcom
18 Trần Thiện Chánh, P12 Q10

CHÍNH SÁCH CHUNG
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
CHÍNH SÁCH KHÁC
Thông báo bộ công thương

  1. Lịch tập gym |
  2. Kiến thức gym